DWC Heliport

type

Duurzame Wijkcontract (DWC)

Context

In 2021 heeft de Stad Brussel de mogelijkheid gekregen om een programma voor duurzame wijkcontract te ontwikkelen voor de renovatie van een gebied tussen de Bolivarlaan, het Vergote bekken en de Noordwijk. Deze perimeter bevindt zich op het raakvlak tussen een gebied in volle transformatie (Maximiliaanpark, de Noordwijk, verstedelijking langs de Becodocks) en de eerder populaire en geïsoleerde wijk Masui, waar de Heliporttorens en de Anvers-steenweg zich bevinden.

Missie

De studie beoogt de renovatie van de wijk en haar openbare ruimten via de organisatie van een breed participatief proces dat openstaat voor alle belanghebbenden van de wijk (bewoners, verenigingen, winkeliers, arbeiders, buurtbewoners, enz.) Deze werkzaamheden hebben geleid tot de volledige uitwerking van het basisdossier en het programmeringsdocument voor de renovatie van de wijk.

Approach

Het project is gebaseerd op de constatering dat er een sterke dualiteit bestaat tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van de perimeter, zowel wat de stadsplanning als wat de stedelijke en sociale dynamiek betreft. Het zuidelijke deel vormt een soort grootstedelijk "voortoneel" dat wemelt van de stedelijke projecten, terwijl het kwetsbare en geïsoleerde Masui-district zich in het "achtertoneel" bevindt. Daartussen lijkt de kwestie van de in het Maximiliaanpark aanwezige migranten weinig aandacht te krijgen en weinig te worden aangepakt. Analyses, gekoppeld aan een vernieuwend participatieproces dat een sociologisch onderzoek, een interactieve tentoonstelling, ontmoetingen en debatten met de burgers combineert, maken het mogelijk inzicht te krijgen in de problemen die in de wijk spelen. De visie wordt collectief en in overleg met de vele lokale en institutionele actoren opgebouwd.

klant

Ville de Bruxelles

locatie

Bruxelles

datum

2021

toestand

Lopend

Team

Citytools

plusoffice architects

Onderaannemers

Marie Lemaître

Arcadis (RIE)

Oppervlakte

25,4 ha