SVC 7 Zuid

type

Masterplan en programmerensstudie

Context

Het SVC is een instrument voor stadsvernieuwing dat is ontworpen om de brede problematiek van de insluiting en aansluiting van historische wijken aan te pakken. Het doel is stedenbouwkundige werkzaamheden mogelijk te maken aan de grote infrastructuren die vaak belangrijke stedelijke breuken vormen, waaronder spoorwegcomplexen en andere vervoersinfrastructuren. De wijk van het Zuidstation lijdt onder een gebrek aan kwaliteit en continuïteit van de openbare ruimten. In het wijk zijn veel plannen (masterplannen, RPA) en projecten aan de gang.

Missie

Het project bestaat uit het ontwikkelen van een stedelijke visie en het identificeren, definiëren en programmeren van de openbare ruimte en infrastructuurprojecten die de uitvoering ervan mogelijk zullen maken. In de studie is een budgettair en operationeel programma opgenomen dat de realisatie van de projecten binnen 5 jaar mogelijk moet maken. De missie omvat een follow-up van de verwezenlijkingen tijdens deze periode. Het programma beschikt over een aanzienlijk investeringsbudget.

Aanpak

Rekening houdend met de context en het aantal studies die reeds over de perimeter werden uitgevoerd, bestond onze aanpak erin de CRU te oriënteren naar de concretisering van openbare ruimteprojecten die de verbinding tussen de Zenne, het station en het stadscentrum mogelijk maken. Dit nieuwe "knooppunt van de 21e eeuw" vormt de ruggengraat van het project, dat ook de kwalificatie en verbetering van de oost-westovergangen mogelijk zal maken.

klant

perspective.brussels

locatie

Bruxelles

datum

2021

toestand

Lopend

Team

CityTools

Lab705

Arcadis

Oppervlak

86 ha