CERIA

type

Masterplan en programmering

Context

De CERIA-site is een opmerkelijke modernistische schoolcampus die bijna 5.000 studenten verwelkomt. Het ATO lanceerde een missie om de oprichting van twee nieuwe grote algemene middelbare scholen op de campus of in de directe omgeving te bestuderen.

Missie

Masterplan voor de campus met stedenbouwkundige, landschappelijke en programmatische voorstellen (fase 1). Operationele missie gericht op het definiëren van het gedetailleerde architectuurprogramma van de school (fase 2).

Aanpak

Onze aanpak bestond uit het uitvoeren van een gedetailleerde diagnose van de campus en haar werking op basis van veldwerk, workshops met de actoren en een plananalyse. Het ontwerp van drie scenario's werd vervolgens gebaseerd op een back-castingbenadering die een ontwikkelingsvisie op lange termijn opleverde. Voor de school zijn 3 zeer concrete implantatiemogelijkheden ontwikkeld met een SWOT-analyse waarmee de bouwheer een ontwikkelingsoptie kon kiezen die aan zijn verwachtingen voldeed. Op basis van de gekozen optie werd het bestek voor het ontwerp van de school gestart.

klant

perspective.brussels

locatie

Bruxelles

datum

2015

toestand

Voltooid

Team

CityTools

MDW

Oppervlak

20 Ha (campus)

15.000 m2 programma gebouwen