24hBrussels

type

Gerelateerd initiatief

Context

[24hBrussels is geen CityTools-missie, maar een gerelateerd initiatief, mede opgericht door Nicolas Hemeleers.]

24hBrussels is een associatief initiatief dat in 2018 van start ging de dag na de sluiting van verschillende feestlocaties in Brussel. 24hBrussels brengt meerdere mensen en groepen samen en wil het debat over de stad 's nachts verbreden.

We kennen de nacht in Brussel vandaag niet. Al het openbare beleid, inclusief het stadsbeleid, wordt doordacht vanaf daglicht. De nacht brengt echter specifieke problemen met zich mee: culturele dynamiek, sociale moeilijkheden (dakloosheid, gezondheid, veiligheid), economische aantrekkelijkheid, mobiliteit en stedelijke organisatie, milieukwesties (geluid, licht) enz. 24hBrussels pleit daarom voor een betere afweging, betere kennis en beter beheer van de problematiek rond de nacht in Brussel. De vereniging verdedigt een culturele visie op de nacht.

Missie en aanpak

De vzw heeft zichzelf de ambitie gesteld om 's nachts een ruimte te creëren voor dialoog tussen alle actoren van de stad. 24hBrussels heeft daarom contacten gelegd met openbare, gemeentelijke en gewestelijke autoriteiten, met verenigingen van inwoners van verschillende wijken die 's nachts met de stad te maken hebben, met actoren in het feestelijke nachtleven, met culturele actoren die reflecteren op het thema, en met de verenigingen die werken aan de ondersteuning van kwetsbare groepen 's nachts, op Belgisch en Europees niveau.

24hBrussels heeft met de steun van de autoriteiten verschillende momenten van dialoog en reflectie opgezet, waaronder:

  • Collectieve brainstormsessies getiteld "MIND THE NIGHT" met alle actoren (2 edities in 2018 en 2020)
  • Ondersteuning van de autoriteiten bij de oprichting van een echte "Nachtraad"
  • Organisatie van thematische workshops en werkgroepen (nachtmanagement, stedelijke strategie)
  • Organisatie van de 2020-editie van de Open clubdag (Europees initiatief voor de culturele versterking van clubs in hun wijken)
  • Betrokkenheid bij Europese netwerken om over de nacht in de stad na te denken
  • Verbetering van het cultureel erfgoed van het feestleven in Brussel: creatie van een archief over de nacht in de stad Brussel, creatie van een interactieve tijdlijn over de geschiedenis van het festival.

locatie

Bruxelles

datum

2019

toestand

Lopend

Team

24hBrussels