SVC Citroën-Vergote

type

Stadsvernieuwingscontract (SVC)

Contexte

De Stadsvernieuwingscontracten zijn een nieuw investeringsinstrument dat door het Brussels Gewest is opgezet om stadsrenovatieprojecten te programmeren en te financieren als antwoord op een bovenlokale problematiek en gericht op acties in openbare ruimten om kwetsbare wijken te ontsluiten of om te beantwoorden aan bepaalde behoeften in openbare voorzieningen of huisvesting.

Missie

Realisatie van het basisdossier van het Stadsvernieuwingscontracten (SVC). De missie bestond in het maken van een diagnose, het opstellen van een urbanistische visie voor de perimeter, het definiëren van een programma van projecten in de vorm van operationele fiches, evenals de operationele en budgettaire regelingen die het uitvoeren van het programma mogelijk maken.

Proces

We zijn begonnen met een uitgebreid veldwerk, ontmoetingen met lokale spelers en analyses om een projectvisie te creëren. Het doel van de missie was het definiëren van een stadsvisie en het samenbrengen van de verschillende sectoriële spelers bij de uitvoering. De aanpak bestond erin een visie op te bouwen rond de opwaardering van het Maximiliaanpark, dat vandaag versnipperd is, tot een nieuw groot verenigd stadspark, verbonden met een breder netwerk van groene ruimten op grootstedelijke schaal. Dit nieuwe park vormt de basis voor de constructie van een reeks gebouwen die inspelen op de problematiek die in de buurt is geïdentificeerd op het gebied van wonen en voorzieningen. Het programma voorziet ook in de herinrichting van de stadsboerderij in het Maximiliaanpark, nu omgeven door grote hekken, in een meer open ruimtelijke inrichting van het nieuwe park. Ten slotte konden dankzij het programma de technische studies starten voor de heropening van 800 m van de Zenne (die onder de zone stroomt). Hiermee voldoet het SVC ruimschoots aan de doelstellingen die het had vooropgesteld: wijken ontsluiten, publieke ruimtes en open ruimtes herwaarderen, de bouw van voorzieningen en woningen faciliteren en verschillende gewestelijke en gemeentelijke spelers rond de tafel zetten bij de uitvoering van een stadsproject gebaseerd op een gemeenschappelijke visie.

klant

urban.brussels

locatie

Bruxelles

datum

2017

toestand

Voltooid

Team

CityTools

Studio Paola Vigano

Onderaannemers

Arcadis

Oppervlakte

165Ha