DWC Wiels aan de Zenne

type

Duurzaam Wijkcontract (DWC)

Context

Het Duurzaam Wijkcontract beslaat hier een groot gebied tussen het Park van Vorst en de Zenne, inclusief een deel van de wijken Saint-Antoine, Vroege Groenten en het braakliggend terrein Charroi. Het is een perimeter met zeer verschillende omstandigheden en onderbrekingen, met name door de aanwezigheid van een spoorwegcomplex.

Missie

Onze missie was de ontwikkeling van het basisdossier voor het Duurzaam Wijkcontract. Het is een document gebaseerd op een multi-thematische diagnose (stedelijk, sociaal, economisch, milieu), de identificatie van interventieprioriteiten en de implementatie van een operationeel renovatieprogramma. Dit alles op basis van een omvangrijke samenwerking om een collectieve constructie te verzekeren. Het dossier bevat, in de vorm van projectdossiers, de uit te voeren acties, de stedenbouwkundige richtlijnen, het programma, de kostenraming en het opleveringsschema.

Onze aanpak

We hebben een breed en innovatief participatief proces georganiseerd (burgerforums, wandeldiagnose, creatie van maquette, themaworkshops). Het inzicht in de problematiek en de visie werd samen met lokale belanghebbenden opgebouwd. Er werd een sociologisch onderzoek uitgevoerd over het gebruik van de openbare ruimte, met name over het genderaspect, om het projectproces te voeden en de buurt te begrijpen. De Saint-Antoine wijk is een dichtbevolkte wijk aan de voet van de vallei, met een kwetsbare bevolking. De paradox van het concept was om grote open ruimtes voor te leggen die onderbenut werden, met name op de Charroi-site, waarlangs de Zenne stroomt. Het programma benutte de context en resulteerde in de financiering van verschillende acties voor de opwaardering van de openbare ruimte: tussen Wiels en de Divercity-site, of op de Charroi-site. Er werd ook een goede samenwerking met de belanghebbende verenigingen gerealiseerd om het sociaal-economisch programma van het DWC op te bouwen.

klant

Forest

locatie

Bruxelles

datum

2017

toestand

Voltooid

Team

CityTools

Onderaannemers

Zeppelin Collectif (landschap)

Createlli

Oppervlakte

72 Ha