Château de la Rose

type

Masterplan en participatief proces

Context

De gemeente Waterloo heeft een bevoorrechte geografische ligging nabij Brussel. Het grondgebied is geleidelijk getroffen door een ruimtelijke ordening dat gebied consumerend was met een vermenigvuldiging van villa's met 4 gevels. Het resultaat van deze logica van ruimtelijke spreiding is dat het gemeentelijk grondgebied nu grotendeels blootstaat aan veel problemen op het gebied van individuele mobiliteit. De gemeente moet nu de ontwikkeling van haar grondgebied heroverwegen met het oog op een schaarse ruimtelijke ordening, een compacte verstedelijking met behoud van de open ruimte en een type van huisvesting dat het gebruik van zachte mobiliteit bevordert. Dit is met name het geval in de buurt van knooppunten van het openbaar vervoer.
De projectsite bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het Waterloostation op het kruispunt van de Bara steenweg en de GEN-lijn, in de wijk Chenois.

Missie

De missie bestaat uit het uitvoeren van een Masterplan op basis van een participatief proces uitgevoerd met de inwoners van de Chenois wijk Dit participatieve proces is gebaseerd op een uitgebreide stedelijke studie, de vermenigvuldiging van bijeenkomsten van lokale en bovenlokale actoren, uitwisselingsbijeenkomsten, een online enquête en thematische workshops. Op basis van dit participatieve proces is het project voortdurend geëvolueerd in de logica van een iteratief proces dat wordt gevoed door de bijdragen van de bewoners en de actoren die zijn ontmoet.

Aanpak

De aanpak bestond erin naar de lokale bevolking te luisteren door tal van workshops te organiseren die een gedetailleerd begrip van de context van het project mogelijk maakten. In tegenstelling tot een top-down strategie waarbij projecten soms zonder overleg met buurtbewoners en gebruikers gebeuren, hebben wij de voorkeur gegeven aan een buttom-up aanpak om aan de geformuleerde verwachtingen te voldoen en tegelijkertijd de ontwikkeling van een economisch levensvatbaar project te waarborgen. Deze aanpak resulteerde in een Masterplan waarbij de compacte indeling van de gebouwen een grote open ruimte vrijmaakt in het hart van de site. Dit benadrukt het historische gebouw van het Château de la Rose en creëert een bewoond park van ongeveer 1,3 hectare open voor de buurt. Het project biedt een verscheidenheid aan woningtypologieën voor veel verschillende doelgroepen. Het eiland van het project is al gedeeltelijk bebouwd, het project is bijzonder gevoelig voor de directe context om de effecten van stedelijke breuken te voorkomen. Het doel is om het project te verweven met het bestaande om de leefbaarheid en levenskwaliteit van de Chenois wijk te vergroten.

klant

Bouygues Immobilier

locatie

Waterloo

datum

2018

toestand

Lopend

Team

CityTools

Oppervlakte

3,80 ha