PRU Léopold

type

Masterplan

Context

Het gebied rond het station van Namen en het spoorweggebied ondergaat grote veranderingen. Op dit strategisch gebied, dat geniet van een uitstekende bereikbaarheid en een centrale ligging, lopen er veel nieuwe projecten. De projectsite bevindt zich op het niveau van het huidige parkeergebouw 'Le Namur' dat langs het spoor loopt en grenst aan het station van Namen dat eveneens ingrijpende veranderingen ondergaat. Na veel debatten en programma's wil de stad deze ruimte nu opnieuw kwalificeren om een multifunctioneel geheel in het hart van de stad te creëren waarin woningen, kantoren en handel in hypercentraliteit worden geïntegreerd.

Missie

De missie bestaat uit het uitvoeren van een Perimeter van Stedelijke Herkaveling (PRU) in het projectgebied.
Dit stedenbouwkundig instrument heeft tot doel een in verval geraakte of problematische site binnen de stedelijke structuur te herkwalificeren. De PRU maakt het mogelijk om een stadsproject op te zetten en de locatie van constructies te definiëren, de afbakening van openbare en particuliere ruimtes, de hoogte van constructies, soorten ontwikkeling van openbare ruimte en ontwikkelingsopties met betrekking tot de architectuur en stedenbouw. Op basis van een analyse van de bestaande situatie, een stedelijke aanpak en contact met besluitvormende actoren, was het doel van de missie om een referentiedocument te bieden dat een coherente en strategische stedelijke visie definieert door een vooraf vastgestelde programmering te integreren.

Aanpak

De aanpak bestond uit het combineren van verschillende benaderingen om de missie op globaal niveau te begrijpen. Enerzijds hebben we gewerkt op basis van de voorzienbare toekomstige situatie, dat wil zeggen door alle aankomende transformaties in en rond het station van Namen te integreren, zodat de PRU beter kan worden geïntegreerd in de evolutie van de stad. Anderzijds werkten we op basis van de productie van een burgerpanel dat vóór de realisatie van de PRU een document met aanbevelingen had opgesteld. De combinatie van beide benaderingen maakte het mogelijk om een stadsproject te realiseren dat verankerd was in de context van de stationsbuurt van Namen en haar evolutie.

klant

Namur – Besix RED

locatie

Namur

datum

2019

toestand

Lopend

Team

CityTools

Oppervlak

2 ha