Schoolstraten

type

Participatie voor een openbare ruimte

Context

De Stad Brussel lanceerde in 2019 een initiatief om de totstandkoming van 'schoolstraten' te vergemakkelijken. De schoolstraat is een ingreep in de openbare ruimte nabij een school, gericht op het faciliteren en beveiligen van toegang voor leerlingen, personeel en bezoekers. In dit geval zijn de kortetermijnacties gekoppeld aan de langetermijndoelstellingen van het meerderheidsakkoord van de Stad: verbetering van de luchtkwaliteit rond scholen, vergroting van de verkeersveiligheid, ontmoediging van onnodig autoverkeer, vergroening van de openbare ruimte en stimuleren van een modal shift voor alle reizen tussen de scholen en de stad.

Missie

De missie bestaat erin de Stad Brussel te ondersteunen bij de communicatie, sensibilisering en coördinatie van de aanleg van schoolstraten op het grondgebied van de Stad.

Aanpak

Onze aanpak bestond aanvankelijk uit het objectiveren van de specifieke context voor elke geselecteerde school via technische fiches die volgende aaangeven: actoren, ruimtelijke organisatie en mobiliteitsgegevens. De studie is nog aan de gang en zal met elke schoolpool een dialoog blijven aangaan om de mogelijkheden voor actie op korte, middellange of lange termijn te bepalen. We beschouwen deze reflectie op schoolstraten en de invoering ervan als onderdeel van een bredere reflectie op de transformatie van openbare ruimtes in Brussel.

klant

Ville de Bruxelles

locatie

Bruxelles

datum

2019

toestand

Lopend

Team

CityTools

AWB architecture workroom brussels

Filter café filtré atelier