Europese wijk

type

Sociologische enquête en tactical urbanism

Context

De Europese wijk is een complexe ruimte met een geladen stadsgeschiedenis, ontstaan uit decennia aan projecten en plannen. Het Fonds Europese Wijk (FEW) speelde een belangrijke rol in de denkoefening over de geschiedenis en evolutie van de wijk. Het ontwikkelde een reeks onderzoeken als omkadering voor de denkoefening over ontwikkelingen in de buurt.

Missie

Het FEW wilde de denkoefening baseren op de sociale context van de buurt, wat zijn de wensen van de bewoners en gebruikers van de buurt? En op basis daarvan de strategieën bepalen die kunnen worden gebruikt om de sociale en functionele diversiteit en de aantrekkelijkheid van de buurt in het algemeen te verbeteren.

Aanpak

Het initiatief bestond uit het opzetten van verschillende tools voor de analyse van de sociale context: een online enquête die meer dan 300 reacties verzamelde en die de basis vormde voor een gedetailleerde analyse van verschillende thema's (mobiliteit, bevolkingsdichtheid, diversiteit, enz.) er werden drie participatieve workshops georganiseerd met doelgroepen: inwoners, culturele en economische spelers en Europese ambtenaren. Op basis hiervan definieerden we een actiestrategie volgens een logica van "zachte" ingrepen die tot een geleidelijke en snelle transformatie van de wijk leidden, parallel aan de "harde" ingrepen in verband met grote stedelijke projecten. De missie maakte het daarom mogelijk om stedelijke actievoorstellen bij het begin van een participatief overlegproces met de actoren van een wijk te verankeren in een logica van tactische stadsplanning.

klant

Fonds quartier européen

locatie

Bruxelles

datum

2015

toestand

Voltooid

Team

CityTools

LOCI - UCLouvain