ARCH

type

Gerelateerd initiatief

Context

[ARCH (Action Research Collective for Hospitality) is geen missie van CityTools maar een gerelateerd initiatief, opgericht door Mathieu Berger.]

ARCH (Action Research Collective for Hospitality) werd opgericht in januari 2019 en werd geleidelijk gevormd door de vrijwillige inzet van een hele reeks onderzoekers (academici of niet) en beoefenaars met verschillende profielen (sociologen, architecten, stedenbouwkundigen, kunstenaars, activisten, antropologen) in een collectief actie-onderzoek gericht op het bevorderen van stedelijke gastvrijheid in Brussel, een metropool die wordt doorkruist en gekenmerkt door migratiebewegingen. Dit collectief werd gevormd bij de constatering van een gebrek aan diepgaande reflectie op de sociale en humanitaire aspecten van de Noordwijk, wat meer algemeen getuigt van een zwakke beschouwing van de sociale dimensie van stedelijke omgevingen. De leden van ARCH zijn ervan overtuigd dat stedelijke gastvrijheid voor een groot aantal stadsbewoners, en a fortiori voor nieuwkomers, met name wordt uitgespeeld in het stedelijk beleid, dat het naast elkaar bestaan van verschillende groepen ruimtelijk organiseert en daardoor ingrijpt in de processen van opname en uitsluiting jegens hen.

Doel en aanpak

ARCH is opgericht met een drievoudig doel. Het eerste doel is om te herinneren aan de duurzaamheid van bepaalde stedelijke kwesties, zoals de aanwezigheid van nieuwkomers in precaire situaties, door verder te gaan dan de officiële opvatting van de "crisis" om ze te integreren als een permanent probleem van de aan te pakken stad en dat te onderzoeken. De sociale vraagstukken die zich voordoen op het gebied van de stedelijke openbare actie in Brussel van vandaag lijken tot op zekere hoogte te ontsnappen aan de instrumenten van kennis die worden ingezet bij de uitvoering van regionaal stedelijk beleid; en vragen om andere vormen van onderzoek. Het tweede doel is het onderzoeken van deze vragen en het ontwikkelen van actieonderzoek ten dienste van de actoren die ze proberen te beantwoorden, geconfronteerd met de erbarmelijke omstandigheden van opvang en de dringende behoeften - zelfs geïnstitutionaliseerde gastvrijheid door de systemen die op federaal niveau zijn ingevoerd en bevoegd zijn op het gebied van asielrecht. Het derde doel, van politieke aard, is om door onderzoek bescheiden bij te dragen aan de verbetering van de gastvrijheid in stedelijke ruimtes, en meer in het bijzonder in de Noordwijk, door politici over deze kwesties aan te spreken. Het is voor dit doel dat men het volgende boek publiceerde Whose Future Is Here? Searching For Hospitality In Brussels Northern Quarter , die de elementen van de enquête van het ARCH-collectief omvat, en voorstellen en aanbevelingen opstelt die bestemd zijn voor de betrokken regionale publieke actoren.

locatie

Bruxelles

datum

2019

toestand

Voltooid

Informatie over het boek

ARCH (Eds.), 2019, Whose Future Is Here? Searching For Hospitality In Brussels Northern Quarter, Brussel, Metrolab Series (223 pagina's, 24cm x 17.5cm, ISSN : 2593-7472).

ARCH: Mathieu Berger, Louise Carlier, Vincent P. Alexis, Marie Lemaître d'Auchamp, Viviana d'Auria, Koen Berghmans, Claire Bosmans, Racha Daher, Wouter De Raeve, Ana Daniela Dresler, Natalia Duque, Natasha Fischer, Samuel Lempereur, Johanna Mannergren Selimovic, Dima Mannoun, Antoine Printz, Marco Ranzato, Badr Zamane Sehaki, Marc Senden en Marie Trossat.

Coördinatie van het boek: Natasha Fischer, Mathieu Berger, Louise Carlier

Grafische vormgeving en lay-out: Dimitri Reist, Noah Bonsma

Foto's: Badr Zamane Sehaki

Video's: Adrien Heylen en Badr Zamane Sehaki

Omslagillustratie: Boush Musa