WC Vroege Groenten - Luttrebrug

type

Wijkcontract (WC)

Context

De gemeente Vorst heeft in 2009 de mogelijkheid gekregen om een wijkcontractprogramma uit te werken met het oog op de renovatie van een perimeter tussen de spoorweg en de Van Volxemlaan tot de Luttrebruglaan. Deze perimeter omvat een industriegebied, een woonwijk, een centrum voor hedendaagse kunst en een sterk gestructureerde spoor- en weginfrastructuur.

Missie

Opdracht voor de realisatie van het basisdossier van het wijkcontract. De missie bestond uit het uitvoeren van een sociale, stedelijke en omgevingsdiagnose. De definitie van een stadsvisie en het werkprogramma (projectfiches). Financiële en operationele opzet. En tot slot de organisatie en monitoring van het participatieve proces dat het mogelijk maakte om het programma gezamenlijk op te bouwen.

Aanpak

We hebben een innovatieve aanpak ontwikkeld voor wijkcontracten. In plaats van de middelen in de wijk te verspreiden, stelden we voor om ze te concentreren op de reconversie van een grote probleemsituatie, ingesloten en gelegen op de verbinding tussen de woonwijk en de spoorweginfrastructuur. Deze strategie heeft gezorgd voor het speerpuntproject "Diver¬City" dat een park en een centrum met voorzieningen omvat.

klant

Forest

locatie

Bruxelles

datum

2008

toestand

Voltooid

Team

CityTools

Vanden Eeckhoudt – Creyf architectes

Speculoos

Oppervlakte

20 Ha