Gewestelijke Stedelijke Verordening (GSV)

type

Bijstand aan de projecteigenaar

Context

Gezien de demografische, institutionele, economische en ecologische transformaties die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondergaat, was er veel werk nodig om de planning en de regelgevingsinstrumenten te hervormen. In dit verband bleek de Gewestelijke Stedelijke Verordening (SVG) een regelgevingsinstrument dat moest evolueren in overeenstemming met de nieuwe omstandigheden en de nieuwe uitdagingen van het Gewest.

Missiie

De missie bestond uit het voorstellen van een volledig nieuwe versie van de SVG. Alle titels en illustraties waaruit de regelgeving bestaat, werden herzien om in te spelen op de demografische, stedenbouwkundige en ecologische uitdagingen.

Aanpak

Om deze opdracht uit te voeren, hebben we een omvangrijke diagnose uitgevoerd over de huidige werking van de verordening (raadpleging van actoren en gebruikers van de tekst), evenals een benchmarking van regelgevende teksten in het buitenland. Op basis hiervan hebben we een volledige herziening van de tekst voorgesteld en besproken met de administratie in workshops rond 4 thema's: huisvesting, mobiliteit/openbare ruimtes, milieu, stedelijke industrie.

klant

urban.brussels

locatie

Bruxelles

datum

2015

toestand

Voltooid

Team

Citytools

Oppervlakte

16.138 ha