Passerelle de l’Arche

type

Participatie voor een architectuurwedstrijd

Context

De stad Doornik wilde een project ontwikkelen voor de Passerelle de l'Arche, in het verlengde van de nieuwe ontwikkelingen voor de oevers van de Schelde. Deze brug is momenteel alleen toegankelijk voor voetgangers. Ze verbindt de twee oevers van de Schelde en is een belangrijke doorgang tussen de wijken Sint-Jan en Sint-Piat.

Missie

Een burgerparticipatieproces ontwikkelen en ondersteunen bij de start van het project als basis om een nuttig en gedeeld bestek te creëren voor de nieuwe passerelle.

Proces

Parallel met aanzienlijk veldwerk werden verschillende participatieve instrumenten gebruikt om het projectgebied te begrijpen. Bilaterale vergaderingen en ontmoetingen met lokale actoren, thema-burgerworkshops, terreinbezoeken, samenwerking met de Faculteit Architectuur Sint-Lukas en een collectieve werkbijeenkomst. Parallel aan de fysieke vergaderingen werd een online digitale component geïmplementeerd: een participatieve enquête waarbij alle burgers werden uitgenodigd om hun mening te geven, evenals een platform met informatie over het participatieve proces en zijn evolutie. Het resultaat van het proces was een consensusnota die een gestructureerde interpretatie geeft van de debatten, discussies en elementen die naar voren kwamen uit de burgerraadpleging. Deze nota is bij het bestek van de wedstrijd gevoegd en dient als kader voor de aanwijzing van een projectauteur.

klant

Tournai

locatie

Tournai

datum

2017

toestand

Voltooid

Team

CityTools

Createlli

Oppervlakte

0,12 Ha