Schoolcontract 2019-2020

type

Schoolcontract

Context

Het Brussels Gewest werkt al jaren aan een strategie om de kwaliteit van de schoolomgeving in Brussel te verbeteren, om zo in te spelen op de bevolkingsgroei die het schoolaanbod onder druk zet. Het Gewest heeft een ondersteunde dienst gecreëerd binnen Perspective.brussels. Een van de projecten die door deze dienst worden beheerd, is het Schoolcontract. Na een eerste reeks pilootprojecten in 2018 lanceerde het gewest de eerste 'officiële' reeks in 2019.

Missie

De missie bestaat uit het uitvoeren van een operationele stedenbouwkundige studie geïnspireerd op de Wijkcontracten, met als doel de relatie tussen een school en haar stedelijke omgeving te verbeteren. Hoe kan de school zich openstellen en de buurt ten goede komen? Hoe kan de buurt voldoen aan de behoeften van de school? De studie heeft als doel, in een collectief proces waarbij alle actoren betrokken zijn, een reeks projecten te definiëren die tot deze doelstellingen leiden. Vier scholen maken deel uit van deze reeks: Ulenspiegel (Sint-Gillis), Champagnat (Schaarbeek), École 1 (Schaarbeek) en Marius Renard (Anderlecht).

Aanpak

De aanpak van deze missie bestond erin zich "op één lijn" te stellen met de aanwezige actoren: schoolpersoneel, leerlingen, technisch personeel, buurtbewoners, overheid. De methodologie maakt het mogelijk om een reeks onderzoeksbevindingen vast te stellen voor de vier scholen die gezamenlijk worden gedeeld via verschillende uitwisselingsmomenten. Het doel is om de school centraal te stellen in een transformatie van de buurt. De gezondheidscrisis had een impact op het proces, maar de participatieve draad kon weer worden opgepikt via enkele digitale hulpmiddelen. Momenteel wordt verder gewerkt aan de formalisering van een projectprogramma.

klant

perspective.brussels

locatie

Bruxelles

datum

2019

toestand

Voltooid

Team

CityTools

Onderaannemers

Bloc Paysage

MAMA

Empowering Stories

Wouter Deraeve